„Źródłem kreatywności jest przede wszystkim przyjemność z poznawania uporządkowanej złożoności Natury, która sama w sobie jest pięknem.”

Ursula Le Guin

Zapraszamy do wspólnego odnajdywania, podziwiania i ochraniania różnorodności natury.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close